ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

25 กรกฎาคม 2565 ท่านว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม รองผอ.สพม.กจ., น.ส.ดารินทร์ พลวารินทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและคณะบุคลากร สพม.กาญจนบุรี ศึกษาดูงาน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีท่านดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป. สุพรรณบุรี เขต

Read More